Výživa obecně

Čokoláda ovlivňuje srdeční atak

Uvedenou studii uspořádal Institut Karolina ve Stockholmu. Ukázalo se, že antioxidanty v kakau zvyšují přežití akutního infarktu myokardu, který je také znám jako srdeční atak. Konzumujeme-li čokoládu dvakrát nebo vícekrát za týden, pak přežití srdečního ataku zkrátí riziko úmrtí na srdeční atak, a to dokonce třikrát ve srovnání s osobami, kteří čokoládu nejedí.

Pacienti trpící srdečním atakem a ležící v nemocnici byli dotazováni na jejich zvyky stravování před hospitalizací a pak byli sledováni ještě po dobu 8 let. Ze zjištěných údajů vyplývá inversní korelace mezi fatálním srdečním atakem a množstvím zkonzumované čokolády.

Dřívější výzkum zjistil vztah mezi konzumací čokolády a snížením krevního tlaku, antioxidačním působením chránit organismus před volnými radikály, kteří přispívají k srdečním onemocněním, rakovině a procesu stárnutí.

Podle:
Zpráva o švédské studii z Karolina Institut
Anti-Aging News Journal, Stockholm