Vybrané články

Seminář ke Světovému dni výživy 2006

2006/6

per

 

Z iniciativy Českého výboru pro spolupráci s FAO proběhl dne 18. října 2006 v prostorách MZe seminář u příležitosti Světového dne výživy 2006. Seminář uspořádala Společnost pro výživu ve spolupráci s MZe a VÚ potravinářským Praha.

Tématem letošního Světového dne výživy, který připadá na 16. říjen 2006, byly investice do zemědělství s cílem zlepšení produkce potravin. Globálním světovým problémem je na jedné straně čelit hladovění populace v rozvíjejících se zemích, a tomu bylo věnováno letošní celosvětové téma v souladu s aktivitami FAO, na druhé straně sílí snahy omezit rostoucí epidemii chronických neinfekčních chorob, mezi které patří také obezita jako důsledek nadměrné spotřeby potravin. Roli České republiky v boji se světovým hladem osvětlil představitel MZe, nám. ministryně zemědělství Doc. Ing. T Doucha. Problematice výživy a prevence neinfekčních onemocnění se zase věnoval nám. ministra zdravotnictví MUDr. M. Vít, čímž otevřel hlavní téma českých problémů a řešení spojených s neadekvátní výživou.

V rámci tohoto hlavního tématu zdravotního stavu našeho obyvatelstva, spotřeby potravin a důsledků porušování zásad správné výživy byli posluchači seznámeni s posunem ve spotřebě potravin u české populace za posledních 10 let (Ing. Štiková), s výzkumným řešením zajištění nabídky potravin pro ohrožené skupiny obyvatelstva (Ing. Vavreinová), s pojmem funkčních potravin (prof. Kalač), s problematikou patofyziologie a léčby obezity (MUDr. Hlavatý) a s ekonomickým pohledem na prevenci obezity výživou (Ing. Perlín). Program byl doplněn informací o mýtech spojených s kojeneckou a dětskou výživou (Doc. Dědek) a konečně s perspektivami českého potravinářského průmyslu v současné době (Dr. Ing. Mezera).

Jedním z přínosů ze semináře, vedle informací pro odbornou i laickou veřejnost, je potvrzení nutnosti spolupráce v oblasti výživy mezi resorty zemědělství a zdravotnictví, ke kterému se představitelé obou resortů přítomných na semináři přihlásili. Většina témat byla nebo bude publikována na stránkách časopisu Výživa a potraviny.