Vybrané články

Vitaminy 2006

2006/6

Jarmila Blattná a Aleš Horna

 

6. mezinárodní konference „Vitamins- Health Ingredients Metabolism Analysis“ se konala ve dnech 11.–13. 9. 2006 v Pardubicích. Uspořádala ji firma Radanal s.r.o. spolu s dalšími organizacemi, mezi nimi i Společností pro výživu. Konference se zúčastnilo více než 200 odborníků ze 15 zemí světa, kteří si vyslechli 42 ústních sdělení a prohlédli 83 posterů. Poslední den proběhl „edukační workshop“ výrobců laboratorních přístrojů firem, na kterém měli uživatelé možnost se seznámit s teoretickými základy a technickými detaily předváděných analytických postupů.

Značná pozornost byla věnována oblasti antioxidantů, především vitaminům C a E, a betakarotenu. Jejich vysokým obsahem v ovoci a zelenině se vysvětluje preventivní antikancerogenní aktivita těchto potravin. Existuje domněnka, že signifikantní příčinou rakoviny je oxidační poškození DNA. Dalším tématem byl obtížně monitorovatelný oxidační stres a možnost prevence neinfekčních onemocnění (rakoviny, kardiovaskulárních onemocnění a osteoporózy), výživou. Mezi účinné ochranné látky v potravinách patří vitaminy, minerální látky, stopové prvky a některé fotochemické složky, např. fytosteroly, glykosinoláty, omega-3 a omega-6 nenasycené mastné kyseliny aj.

Příkladem využití přírodně se vyskytujících ochranných látek je studie s podáváním 13 odrůd špenátu, který je bohatý na lutein a betakaroten. Bylo zjištěno zvýšení obsahu obou karotenoidů v séru při podávání 50 g špenátu 5 x týdně po dobu 12 týdnů s tím, že účinek závisel na odrůdě. Ve studii příjmu liposolubilních vitaminů s 218 těhotnými ženami ve věku 25-33 let ve 3. trimestru byl zjištěn nadbytečný, nikoliv však rizikový příjem vitaminu A, a nedostatečný příjem vitaminu D a vápníku, který hrozí rizikem osteoporózy.

Příkladem úspěchů moderní genetiky a biotechnologie je vývoj „Zlaté rýže“, kde se dosáhlo zvýšení obsahu karotenoidů na 31-37 µg/g nebo dokonce až na 78 µg/g (odrůda Solaneum phureja L. cv. Mayan Gold) Takto vyšlechtěná „Zlatá rýže“ pomáhá řešit deficit vitaminu A v rozvojových zemích.

Velký blok přednášek byl tradičně věnován i problematice homocysteinu, kyseliny listové, vitaminu B6, vitaminu B12 a také vitaminu B2. Lze říci, že výzkum v této oblasti je dnes přibližně tam, kde byl před 10 léty. Ve výživě pro prevenci různých onemocnění jsou však naprosto nezbytné vitaminy, minerální látky, stopové prvky, vláknina a rostlinné steroly. Pro diabetiky je důležité zjištění, že náš organismus může trpět nedostatkem chromu, který hraje důležitou roli při absorpci insulinu. Další blok se zabýval analytickými metodami a novinkami v přístrojovém vybavení.