Výživa obecně

Irsko plánuje zavedení povinného obohacování chleba

Irsko patří v Evropě mezi země s nejvyšším počtem poruch nervové trubice u novorozenců. Na 1000 narozených dětí připadá 0,8–1,5 případů. Z toho důvodu se připravuje zavedení povinného obohacování všech druhů chleba, který se v Irsku prodává.

Návrh příslušné komise je přídavek 120 µg kyseliny listové na 100 g chleba. Komise se domnívá, že toto opatření by mohlo uvedené onemocnění snížit o čtvrtinu případů a současně snížit i deficit kyseliny listové u populace.

Současně s obohaceným chlebem se těhotným ženám doporučuje užívat suplementy s kyselinou listovou. Obohacování na vyšší hodnotu kyseliny listové se zdá být nevhodné proto, že některé osoby konzumují velká množství chleba a tak by u nich mohlo dojít k předávkování kyselinou listovou.

USA a Kanada začaly s povinným obohacováním veškeré mouky kyselinou listovou už v roce 1998. Poté následovalo vysvětlování a zdůvodňování tohoto zákroku. V Irsku se už od roku 1993 zdůrazňuje ženám, které plánují otěhotnění nutnost užívat suplementy s kyselinou listovou. Z provedeného výzkumu však vyplynulo, že přibližně 50 % žen otěhotní v Irsku neplánovaně a pak často bývá pozdě začít s užíváním kyseliny listové. Zjistilo se, že jen 20 % těhotných žen užívá kyselinu listovou a 30 % žen vůbec kyselinu listovou neužívá. Z těchto poznatků se zdá, že nejlepším a nejúčinnějším způsobem zlepšení současného stavu s onemocněním poruchy nervové trubice u novorozenců je povinné obohacování.

Na začátku roku 1990 bylo zjištěno, že konzumací kyseliny listové je možno předejít až 70 % případům poruchy nervové trubice a nevyjasněno zbývá, proč u 30 % případů není kyselina listová účinná. V Irsku byl pro obohacování vybrán chléb jako základní a ideální potravina, kterou bez výjimky konzumuje veškerá populace pravidelně.

Podle:
A. Bowley
Nutriview 2006/4, 5–6