Z odborné literatury

Příjem a plazmatické koncentrace vybraných mikronutrientů u jedinců se smíšenou stravou, vegetariánů a veganů ve Švýcarsku.

Zdroj:

European Journal of Nutrition, 2017

 

Příjem a plazmatické koncentrace vybraných mikronutrientů u jedinců se smíšenou stravou, vegetariánů a veganů ve Švýcarsku.
Schüpbach R, Wegmüller R, Berguerand C, Bui M, Herter-Aeberli I.

 

CÍL STUDIE:
Vegetariánská a veganská strava si získala ve Švýcarsku značnou popularitu. Nutriční stav vegetariánů či veganů nebyl dosud zkoumán. Cílem této studie bylo zhodnotit příjem a koncentrace vybraných vitamínů a minerálních látek u dospělých vegetariánů a veganů žijících ve Švýcarsku.

METODY:
Zdravým dospělým jedincům ve věku 18–50 let (jedinci se smíšenou stravou: n = 100; vegetariáni: n = 53; vegani: n = 53) byla měřena jejich tělesná hmotnost a výška. Byly stanoveny plazmatické koncentrace vitamínů A, C, E, B1, B2, B6, B12, kyseliny listové, kyseliny pantothenové, niacinu, biotinu, β-karotenu, železa, hořčíku a zinku a koncentrace jódu v moči.
Příjem potravy byl hodnocen za použití třídenního záznamu konzumovaného váženého jídla. Fyzická aktivita a životní styl byly hodnoceny pomocí dotazníků.

VÝSLEDKY:
Lidé stravující se smíšeně měli nejnižší příjem hořčíku, vitamínu C, vitamínu E, niacinu a kyseliny listové. U veganů byl zaznamenán nízký příjem vápníku a velmi nízký příjem vitamínů D a B12. Nejvyšší výskyt deficitů vitamínů a minerálů v každé skupině byl následující: u smíšeně se stravující skupiny kyselina listová (58%); ve vegetariánské skupině vitamín B6 a niacin (58 a 34%); ve veganské skupině zinek (47%). Navzdory zanedbatelnému příjmu vitamínu B12 ve veganské skupině byl deficit tohoto vitaminu ve všech skupinách nízký díky širokému používání doplňků. Prevalence nedostatku železa byla srovnatelná u všech skupin.

ZÁVĚRY:
Navzdory značným rozdílům v příjmu a deficitům sledovaných mikronutrientů mezi sledovanými skupinami naše výsledky naznačují, že při konzumaci vyvážené stravy, včetně potravinových doplňků nebo obohacených produktů, mohou všechny tři způsoby stravování potenciálně splňovat požadavky na potřebu vitamínů a minerálních látek.

Odkaz na původní článek (v angličtině) zde: