Výživa dospělých

Prodloužené podávání kyseliny listové může zabránit pozdějším komplikacím v těhotenství

S cílem zhodnotit podávání kyseliny listové ve třetím trimestru těhotenství na zdravotní stav matek autoři zjišťovali hladiny kyseliny listové a homocysteinu u 101 těhotných žen v 12., 20. a 35. týdnu těhotenství.

Kontrolou byla skupina netěhotných žen.

Rovněž byly odebrány vzorky od 21 matek 3 dny po porodu v porovnání s 19 netěhotnými ženami. Hladiny homocysteinu byly důsledně nižší (proti kontrole) během těhotenství, zejména u osob, které dostávaly kyselinu listovou během prvního trimestru. Nejnižší hodnoty byly zjištěny ve druhém trimestru s zvyšovaly se ve 3. trimestru na úroveň hladin u netěhotných žen. Třetí den po porodu byly hladiny homocysteinu u rodiček a netěhotných žen podobné. Ženy, které potratily, měly významně vyšší hladinu homocysteinu než ostatní ženy. Trvalé podávání kyseliny listové po dobu 12 týdnů v těhotenství může tak pomoci v prevenci pozdějších komplikací spojených s vysokou hladinou homocysteinu, jako je preeclampsie.

Podle:
Prolonging folic acid supplementation might prevent late pregnancy complications.
PRISM, 2005, č. 2, s. 5.
In: Holmes, V.A., Wallace, J.M.W., Alexander, H.D. a kol.:
Homocysteine is lower in the third trimester of pregnancy in women with enhanced folate status from continued folic acid supplementation. Clin. Chem., 2005, 51, s. 629-634