Výživa obecně

Vitamin A a vitamin B2 jsou důležité pro redukci anemie

Přibližně polovina těhotných žen v zemědělské Číně je anemická a má deficit železa. Velká část z nich má také deficit vitaminu A a vitaminu B2. Byla proto provedena studie, ze které vyplynulo, že oba podávané vitaminy mají lepší výsledky než obvykle podávané železo a kyselina listová.

Autoři rozdělili 342 anemických těhotných žen do 4 skupin a sledovala je po 2 měsíce: skupina 1 bylo 88 žen – kontrola a brala 60 mg železa a 0,4 mg kyseliny listové denně, skupina2 bylo 86 žen a brala 60 mg železa a 0,4 mg kyseliny listové plus 2 mg vitaminu A denně, skupina 3 bylo 85 žen a brala 60 mg železa a 0,4 mg kyseliny listové plus 1 mg vitaminu B2 denně a skupina 4 bylo 83 žen a brala 60 mg železa a 0,4 mg kyseliny listové plus 2 mg vitaminu A a 1mg vitaminu B2 denně.

Ze studie vyplynulo, že anemie se redukuje podstatně lépe s podanými vitaminy A a B2. Změny a hladině hemoglobinu byly: skupina 1 + 17,2 g / l , skupina 2 + 19,3 g / l, skupina 3 + 21,2 g / l, skupina 4 + 22,6 g / l. Ze zjištěných hodnot vyplývá, že skupiny 2 – 4 prokázaly větší vliv než skupina 1.

Uvedená studie potvrdila, že vitaminy A a B2 mají větší vliv na hladinu hemoglobinu a anemii. Proto je nutné vydat závazné doporučení o výživě těhotných žen, aby se problém anemie vyřešil.

Podle:
Ma AG, Schoulen EG, Zhang FZ a j,
J. Nutr. 2008, 138, 1946 – 1950