Archiv akcí SPV

I. studentská konference – Výživa, potraviny a zdraví 2009 – Praha

3. červen 2009, Praha

Pořadatel:
SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU, o.s.
a výživaservis s.r.o.
3. lékařská fakulta UK, Praha
Fakulta potravinářské a biochemické technologie VŠCHT, Praha

Termín akce:
3. června 2009

Místo konání:
Syllabova posluchárna 3. LF UK
Ruská 87, 100 00 Praha 10

Odborní garanti konference:
MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D. – Ústav výživy 3. LF UK
Doc. Ing. Jana Dostálová, CSc. – Ústav chemie a analýzy potravin, VŠCHT

Další podrobnosti:

 


 

Studentská konference v Brně – další informace

Společnost pro výživu společně s Lékařskou fakultou MU v Brně, Agronomickou fakultou MZLU v Brně a Fakultou veterinární hygieny a ekologie VFU v Brně pořádá obdobnou studentskou konferenci také v Brně.

Zájemci mohou prezentovat svoji bakalářskou nebo diplomovou práci na obou akcích. Důvodem pořádání dvou studentských konferencí (v Praze a v Brně) na obdobné téma je oslovit co nejširší publikum, především z řad studentů českých a moravských vysokých škol.

Studentům, kteří budou prezentovat své sdělení na uvedených studentských konferencích, může Společnost pro výživu na základě jejich písemné žádosti a předložených jízdních dokladů proplatit cestovné ze sídla jejich fakulty do Prahy nebo do Brna.