Výživa obecně

Studie o vztahu příjmu vápníku a zlomeniny „krčku“ – kyčelního kloubu

Úloha o příjmu vápníku, který má zabránit riziku zlomeniny „krčku“, není dosud uspokojivě vyřešena. Byla zorganizována řada studií, celkem 23, na skupinách žen (celkem 176 757 žen) a mužů (celkem 76 184 mužů).

Skupina 13 autorů se snažila zhodnotit výsledky z 23 uskutečněných studií na uvedených skupinách žen a skupinách mužů. Autoři zjistili, že výsledky všech studií se shodují, žádná studie nedala výsledky odchylné.

Závěrem je možné konstatovat, že nebyl prokázán jasný vztah mezi příjmem vápníku a zlomeninami „krčku“ kyčelního kloubu. Je proto nutné zdůraznit, že je třeba se touto problematikou nadále zabývat.

Podle:
Bischoff – Ferrari H. A. a spol.
Am. J. Clin. Nutr. 86, 1780 – 1790, 2007