Z odborné literatury

Posouzení kauzální role cukrů obsahující fruktózu na citlivost myokardu k ischemicko reperfuznímu poškození

Zdroj:

Nutrition Research, 2017

V roce 2012 Světová Zdravotnická organizace (WHO) vydala globální zprávu o nepřenosných nemocech, ve které prohlásila, že 7,4 milionu úmrtí bylo způsobené ischemickou srdeční nemocí. Kardiovaskulární onemocnění bývá značnou zátěží pro zdraví, obzvlášť pokud se vyskytuje společně s obezitou, metabolickým syndromem a II. typem diabetu mellitu. Tyto choroby lze indukovat či zmírnit jejich projev stylem stravování. Sacharidy, a to zejména jednoduché, jako je glukóza a fruktóza, často tvoří zásadní součást energetického příjmu. Podle získaných dat ze studií na zvířatech lze usoudit, že pokud je přijímáno velké množství fruktózy, samostatně nebo v kombinaci s glukózou, pak se zvyšuje šance na vznik ischemicko reperfuzního poškození myokardu (I/R). Nicméně základní mechanismy ve spojitosti s fruktózou, které činí myokard náchylný na I/R nebyly zatím objasněny a žádná přesná dráha nebyla popsána. Z dostupných dat na toto téma, tento souhrn studií popisuje prozkoumávané mechanismy a zaměřuje se na 3 mechanistické dráhy, kde se projevila fruktóza při zvýšení myokardiální citlivosti k I/R. Tyto mechanismy spočívají ve zvýšené produkci reaktivní formy kyslíku (1), která vede ke snížené syntéze oxidu dusnatého a koronárního průtoku (2) zvýšená hladina krevních lipidů a inzulinu, vedoucí k lipotoxicitě vyšší hladiny triglyceridů a (3) rozvrácená homeostáza myokardiálního vápníku. Kromě toho, jsme se zaměřili na různé faktory, které by měly být brány v potaz, pokud je použit zvířecí model, jako jsou terapeutické období, kmen krys a dávkování. Tvrdíme, že pokud by se tak neučinilo, bylo by snadné dojít k nereprodukovatelným závěrům vycházejícím ze stávajících důkazů o zvířecích modelech při použití fruktózy.

Odkaz na původní článek (v angličtině) zde: