Výživa obecně

Obohacování vybraných potravin vitaminem D ve Finsku

Vitamin D přijímáme nejenom potravinami, ale část se tvoří na naší pokožce z provitaminu D slunečním zářením. Epidemiologické studie prokázaly, že lidé v oblastech s malým slunečním zářením mají riziko z nedostatku vitaminu D.

Výzkumy ve vitaminu D prokázal, že nedostatek vitaminu D nezpůsobí jen rachitis a osteomalacii, ale je též velmi důležitým faktorem v osteoporose, je spojen se vzrůstajícím rizikem pro vysoký krevní tlak, s diabetem, který je závislý na insulinu, multiple sklerosu, revmatickou arthritidu a také určitými formami rakoviny. Vitamin D se také podílí na regulaci metabolismu vápníku a fosforu ve střevech a kostech.

Stav vitaminu D v lidském organismu se určuje hodnocením hladin vitaminu D v plasmě. Hladina 75–125 nmol/l je normální, hladina pod 20–25 nmol/l ukazuje vážný deficit vitaminu D.

Vitamin D z potravin přijímáme jen v malém množství, protože potraviny mají jen nízký obsah přirozeného vitaminu D. Vyšší obsah vitaminu D je přítomen v mastných kyselinách, v olejích z jater ryb a vaječné žloutky. Pro zvýšení příjmu vitaminu D je zapotřebí obohacovat vybrané potraviny tímto vitaminem nebo ho přijímat z potravních doplňků. V únoru 2003 se začaly obohacovat vybrané potraviny, a to tekuté mléko (0,5 µg/dl) a margariny (10 µg/100g).

Po 11 měsících byla zorganizována studie u 196 vojáků ve věku 18–25 let, kteří konzumovali denně 0,8 dl mléka a 30 g margarinu. Bylo zjištěno 50% zlepšení stavu vitaminu D v jejich organismu. Zůstává však ještě 35 % mužů deficitních na vitamin D, v séru mají méně než 40 nmol/l a u 5 % se zjistila hodnota menší než 25 nmol/l.

U dvou skupin 4letých dětí byl zjišťován stav vitaminu D, a to tak, že se sledoval příjem stravou v zimním období. 82 dětí bylo sledováno v období 2001 / 2002 před obohacováním a 36 dětí v období 2003 / 2004 po obohacování. Rozdíly v konzumaci hlavních potravinových zdrojů nebyly, průměrný denní příjem vitaminu D byl vyšší, a to 4,5 µg v období 2003 / 2004 než v období 2001 / 2002, a to 2,1 µg. Po zavedení obohacení asi třetina dětí dosáhla doporučenou denní dávku, zatím co před tím to bylo jen 2,4 %. Hladina v séru byla po obohacení 64,9 nmol /l, před obohacením 54,7 nmol /l.

Závěrem je možno řící, že obohacení bylo bezpečné a účinné.

Podle:
A. Bowley
Nutriview 2006/4, 8