Výživa obecně

Evropský parlament je pro obohacování potravin

Evropský parlament hlasoval 16. 5. 2006 pro podporu navrhované legislativy v EU o přidávání vitaminů, minerálních látek i dalších substancí k potravinám.

Očekává se, že evropský výbor formálně přijme tuto připravovanou úpravu před koncem tohoto roku a budou následovat diskuse, ve kterých je třeba vyjasnit názory.

Návrh:

seznam vitaminů a minerálních látek, které se mají přidávat a jejich zdroje, které se mají využívat
výběr potravin pro přidávání vitaminů a minerálních látek
vydání pravidel pro balení, reklamu výrobků, ke kterým byly vitaminy a minerální látky přidány
výběr substancí kromě vitaminů a minerálních látek pro přidávání do potravin a jejich regulace
stanovení kriterií pro určení maximálních a minimálních hladin vitaminů a minerálních látek v potravinách – vypracuje Trvalý výbor pro potravní řetěz zdraví živočichů

Obohacování potravin se musí provádět způsobem, který je bezpečný a jasně sledovatelný.

Podle:
A. Bowley
Nutriview 2006 /3, 7