Výživa obecně

Vývoj metody HPLC pro stanovení vitaminu A a vitaminu E v lidské plasmě

Chromatografická metoda užívá on – line extrakci a UV -fluorescenční detekci.

Užívá se přímý vstřik alikvotního podílu lidské plasmy na sloupec GFFII (glycin – L – fenylalanin – Lfenylalanin) o parametrech : 1 cm x 4.6 mm i.d.; 5 ?m, který se vymývá směsí vody a acetonitrilu. Zbývající komponenty se převedou zpětným chodem na sloupec Zorbax SB – C8 (7,5 cm x 4,6 i. d. 3,5 ?m) pro rozdělení a detekci mobilní fází acetonitril – voda (95 : 5, v/v). Rychlost průtoku je 1ml / min. Vitamin A se detekuje fluorescenčně při 325 nm v UV oblasti, vitamin E se detekuje při vlnových délkách 295 nm (excitace) a 350 nm (emise). Celková doba analýzy včetně přípravy vzorku je 20 min. Vypracovaná metoda se užívá k rozboru vzorků plasmy od pacientů zahrnutých v dlouhodobé studii v Baltimore (Baltimore Longitudinal Study of Aging BLSA).

Podle:
Safari S. aj.
The Abstract Book from Vitamins 2006, Health Ingredients Metabolism Analysis
Pardubice 11.–13. 9. 2006, str. 216