Výživa obecně

Obohacování potravin až v domácnosti je bezproblémové a účinné

Chceme-li obohacovat přímo v domácnosti, zdá se být tento způsob jednoduchý a účinný. Znamená to přidávat vybrané mikroživiny ve formě prášku přímo při vaření do připravovaného pokrmu. Takové obohacování bylo vybráno jako jedna z možností zlepšit nutriční stav předškolních dětí v rozvojových zemích. Nedávno byly vydány dvě zprávy, z Číny a Haity, které popisují jednoduchost, přijatelnost a účinnost tohoto způsobu obohacování.

Chen a spolupracovníci vypracovali 3 různé kompozice prášků, které obsahovaly: vitamin A; vitamin A a železo; vitamin A, železo, vitamin B1, vitamin B2, kyselinu listovou, niacin, zinek a vápník. Do pokusu bylo zařazeno 226 dětí ve věku 2 – 6 let, které navštěvovaly jesle ve střední třídě v předměstí Chongqing v Číně. Děti dostávaly v pytlíčku jeden z prášků , obsahující denní doporučenou dávku každé přidávané látky. Dostávaly to každý den 5 dní v týdnu a to po dobu 6 měsíců. Děti si prášek přidávaly do kaše, sojového mléka nebo nudlové polévky přímo po uvaření a ihned to konzumovaly. Na začátku studie a na jejím konci byly dětem provedeny lékařské kontroly.

U dětí, které dostávaly největší skupinu mikroelementů, tedy skupinu třetí, bylo zlepšení jejich výživového stavu i antropometrických prvků největší. Rovněž hladina hemoglobinu se ohromně zlepšila, a to podobně stejně ve všech 3 podaných kompozicích. Výsledek byl větší než 90 %.

Podle:
Chen K., Li T.Y, Chen L. aj.
J. Nutr. Sci. Vitaminol. 2008, 54, 440 – 447