Výživa obecně

Obohacování potravin v domácnosti může využít existující distribuční kanály

Loechl se svými spolupracovníky popisují zkušenosti s distribucí prášků s mikroživinami jako část současně probíhajícího programu. Cílem studia bylo odhadnout zda přidávání nových elementů v současném nutričním programu je jednoduché, přijatelné a zda produkt je užíván správně.

Ještě před tím než byly podávány obohacovací prášky v jednotlivých pytlíčcích, byly matky instruovány na kursu o výhodách a případných vedlejších účincích výrobku a jak ho správně užívat. V následujících 2 měsících tým pracovníků v distribuci dodal produkt matkám na jeden měsíc a s opakovanou instruktáží, jak s tím zacházet.

Ve 2 měsíci studia monitorovali výzkumníci distribuci, také nahodile zpovídali účastníky studia. Na konci studie zpovídali 254 distribučních pracovníků, aby získali další informace o užívání a přijatelnosti produktu. Zpovídali také členy týmu o jejich zkušenostech s intervencí. Mnozí poznali důležitost této práce a také souhlasili s tím, že nebyl problém s výchovou matek.

Rozhovory s matkami ukázaly, že znalosti o produktu a jeho výhodách byly vynikající. Autoři uzavřeli tuto studii s tím, že je možné dodávat mikroživiny účinně a nejlépe s dobře připraveným programem.

Podle:
Loechl CU, Menon P., Arimond M. aj.
Maternal and Child Nutrition 2009, 5, 33 – 48