Archiv akcí SPV

Dětská obezita v teorii a praxi 2009 – program konference

Program konference:

20.11.2009 (pátek)

8.30 – 9.30
Registrace účastníků, prohlídka výstavy firem
9.35
Zahájení konference

I. blok – předsedající doc. RNDr. P.Bláha, CSc.,  MUDr. I.Aldhoon Hainerová, Ph.D.
9.45 – 11.00
Genetické aspekty dětské obezity – MUDr. I.Aldhoon Hainerová, Ph.D., Klinika dětí a dorostu FN Praha Vinohrady (20 minut)
Obezita, jeden z příznaků genetických syndromů – prim. MUDr. M.Havlovicová, Ústav biologie a lékařské genetiky, 2.LF UK a FN Praha Motol  (20 minut)
Vztah úspěšnosti redukční terapie k typu polymorfismu FTO genu – Doc.RNDr.P.Bláha,CSc,
Dr. Z. Musil, RNDr. P. Sedlák, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK Praha  (15 minut)

Diskuse  (15 minut)
Prezentace firem  (11.00 – 11.15)
Přestávka, občerstvení   (11.15 – 11.35)

II. blok –  předsedající MUDr. J. Kytnarová, MUDr. I.Plášilová
11.35 – 12.50
Dětská obezita očima endokrinologa – MUDr. J. Kytnarová, Klinika dětského a dorostového lékařství, 1.LF UK Praha (15 minut)
Sekundární příčiny obezity – diferenciálně diagnostický problém? – MUDr. I.Plášilová, Endokrinologická ambulance Dětské kliniky FN Hradec Králové a Endokrinologická ambulance Pardubice (15 minut)
Kasuistiky úspěšné a neúspěšné – MUDr. A. Moravcová, Klinika dětského a dorostového lékařství, 1.LF UK Praha  15 minut)
Boj s větrnými mlýny – MUDr. M.Míček, Endokrinologická ambulance České Budějovice (15 minut)

Diskuse (15 minut)
Prezentace firem (12.50 – 13.00)
Přestávka na oběd (13.00 – 14.00)

III. blok – předsedající  doc. MUDr. Z.Urbanová, CSc., doc. Ing. J.Dostálová, CSc.
14.00 – 15.35
Současný pohled na metabolický syndrom v dětství – doc.MUDr. Z.Urbanová, CSc.,
Klinika dětského a dorostového lékařství, 1.LF UK Praha (20 minut)
Poruchy glukózového metabolismu u dětí a dospívajících – prof. J.Perušičová, DrSc.,
Interní klinika FN Praha Motol (20 minut)
Mléko a mléčné výrobky, součást výživy člověka – Ing. J.Drbohlav, CSc., Výzkumný ústav mlékárenský Praha (20 minut)
Lipidy v potravinách a jejich nutriční hodnocení – doc. Ing. J. Dostálová, CSc., VŠCHT
Praha (20 minut)

Diskuse (15 minut)
Prezentace firem (15.35 -15.50)
Přestávka, občerstvení (15.50 – 16.10)
IV.blok – předsedající prim. MUDr. P. Tláskal, CSc., PhDr. M. Wagenknecht
16.10 – 18.00
Kritické momenty aktivace dětské obezity – MUDr. P.Tláskal, CSc., PhDr. M.Nesrstová, Dětská poliklinika FN Praha Motol (20 minut)
Možné psychologické souvislosti obezity v dětském věku – PhDr. M.Wagenknecht, Endokrinologický ústav Praha  (20 minut)
Přechod obezity do mentální anorexie – PhDr. M.Nesrstová, Dětská poliklinika FN Motol (15 minut)
Cesta dítěte od nezralého novorozence k morbidní obezitě – MUDr. M. Sáblíková, MUC. L.Sáblíková, Dětské středisko Bystřice n/Pernštejnem, LFMU Brno (15 minut)
Intervenční programy ke snížení tělesné hmotnosti u mladistvých ve Švýcarsku – doc. MUDr. M.Stránský, CSc., MUDr. R.Sempach, 3.LF UK Praha, Kinderklinik Triemlispital, Zurich (20 minut)

Diskuse (15 minut)
Večeře  (18.00 – 19.00)
Zájemcům bude umožněna návštěva dětské léčebny

Společenský večer s občerstvením a ochutnávkou vín od  20.00  hod.

21.11. (Sobota)

V.blok – předsedající prim. MUDr. L. Vašíčková, doc. MUDr. M.Kunešová,CSc
9-10,25
Průběžná zpráva o projektu COPAT – RNDr. H. Zamrazilová , MUDr. P. Hlavatý,        Endokrinologický ústav Praha (15 minut)
Monitorování dětské obezity v rámci projektu WHO – MUDr. B. Procházka, doc. MUDr. M. Kunešová,CSc, Dětské středisko Kutná Hora, Endokrinologický ústav Praha (15minut)
Spolupráce ambulantního zdravotnického zařízení a lázeňské léčebny – MUDr. Z.Marinov, prim. MUDr. L.Vašíčková, FN Praha Motol, Lázně Poděbrady (15 minut)
Praktické zkušenosti z Poradenského centra Výživa děti – J.Rusková, Centrum Výživa děti Praha  (15 minut)
Pohybová terapie u dětí s obezitou – Mgr. L. Nováková, Fyzioterapie Nymburk (15 minut)

Diskuse (10 minut)
Přestávka, občerstvení (10.25 – 10.45)

VI.blok – předsedající MUDr. M. Navrátilová, Ph.D, Mgr. J.Divoká
10,45 -12.30
Obezita jako protiklad malnutrice v dětství a dospívání (zkušenosti, praktické ukázky) – MUDr. M.Navrátilová,Ph.D., JIP Psychiatrická klinika, Poradna pro poruchy metabolismu a výživy FN Brno Bohunice (20 minut)
Praktické zkušenosti z obezitologické poradny FN Praha Motol – MUDr. U.Barčáková, Dětská poliklinika FN Praha Motol (15 minut)
Hravě žij zdravě II – Mgr. J.Divoká, STOB Praha (20 minut)
Motivační cvičení při léčbě obezity – RNDr. V.Filipová, MUDr. J.Kratěnová, SZÚ Praha (20 minut)

Diskuse (15 minut)
Zhodnocení  konference a  závěr
prim. MUDr. P. Tláskal, CSc a prim. MUDr. L. Vašíčková
Po zakončení konference  oběd


UPOZORNĚNÍ  ! !


Účastníci konference si mohou objednat:
návštěvu solné jeskyně, částečnou masáž, uhličitou koupel,
perličkovou koupel, rehabilitační bazén – je potřeba vyznačit v přihlášce pro předběžný rozpis.
Platba za procedury na místě, za zvýhodněné ceny.