Z odborné literatury

Nízký příjem n-3 mastných kyselin, vitaminu B3 a B9 a vitaminu C

Nízký příjem n-3 mastných kyselin, vitaminu B3 a B9 a vitaminu C u Korejských pacientů se schizofrenií a vznik výživových doporučení pro pacienty se schizofrenií.

Zdroj:

Nutrition Research, 2017

Špatné stravovací návyky a nutriční stav u pacientů trpící schizofrenií bývají spojovány s metabolickým syndromem a patologickou psychologií. Vytvořili jsme hypotézu, že nevhodné stravovací návyky a nedostatečný příjem určitých živin jsou spojeny se schizofrenií.

Pro otestování této hypotézy jsme posoudili současné stravovací návyky pacientů se schizofrenií, a poté jsme vytvořili příslušné příručky pro správné stravování. Celkem bylo studováno 140 subjektů (73 kontrolních a 67 pacientů se schizofrenií z mentálních zdravotních středisek) a frekvence příjmu potravin byla analyzována pomocí semi-kvantitativního dotazníku (FFQ).

Počet pacientů trpících nadváhou či obezitou byl značně vyšší u těch se schizofrenií (64.2%) než u kontrolních subjektů (39.7%) (P = .004). U skupiny mužů trpící schizofrenií byl zaznamenán značně nižší příjem bílkovin, polynenasycených mastných kyselin (PUFA), vitamínu K, vitamínu B3 a B9 a vitamínu C než u mužské kontrolní skupiny. Ve všech modelech s logistickou regresí, subjekty s nízkým příjmem bílkovin, n-3 nenasycených mastných kyselin, vitamínu B3 a B9 a vitamínu C měli signifikantně vyšší pravděpodobnost výskytu schizofrenie ve srovnání s „vysokým“ příjmem výše zmíněných nutrientů. Z toho plyne doporučení Korejským pacientům trpícím schizofrenií zachovat si zdravou tělesnou hmotnost a dostatečně vysoký příjem bílkovin, polynenasycených mastných kyselin (PUFA), vitamínu B3 a B9 a vitamínu C.

 

Odkaz na původní článek (v angličtině) zde