Z odborné literatury

Omega-3 volné mastné kyseliny snižují proliferaci nádorových buněk podpořenou inzulinem, při rakovině prsu

Zdroj: Nutrition Research, 2017

U obézních lidí jsou vysoké hladiny inzulinu brány za rizikový faktor ve spojení s tvorbou rakoviny prsu. Naopak příjem rybího tuku, vysokého na obsah omega-3 mastných kyselin je spojen se sníženým rizikem vzniku nádorového onemocnění prsu. Nicméně, jestli omega-3 volné mastné kyseliny (VMK) modulují signalizační dráhu při prevenci vzniku nádoru je zatím velmi málo známo. Nejnovější studie testuje hypotézu, že omega-3 VMK tlumí inzulinem podpořený růst buněk a regulují inzulinovou signalizační dráhu. V této studii ukazujeme, že omega-3 VMK tlumí MCF-7 buněčnou proliferaci a Akt i Erk1/2 fosforylační stupeň stimulovaný inzulinem.

Omezení Shp2 pomocí siRNA vyústilo ve značně zvýšenou omega-3 VMK-aktivovanou Akt fosforylací, avšak nemělo vliv na změnu inzulinem stimulovanou Akt a Erk1/2 fosforylaci. Počet životaschopných buněk nebyl ovlivněn sníženou expresí Shp2 ani inhibitorem U0126. Tyto poznatky poukazují na tlumení inzulin-podpořené proliferace nádorových buněk prsu a inzulin-aktivované Akt fosforylaci pomocí omega-3 VMK.

Odkaz na původní článek (v angličtině) zde