Výživa obecně

Nedostatek vitaminu D globální hrozba

V uvedeném přehledu se vyskytují studie z 6 regionů (Asie, Evropa, Střední Východ a Afrika, Severní Amerika, Latinská Amerika a Oceánie), aby se zjistil světový status vitaminu D a aby se identifikoval obecný a důležitý ukazatel na hypovitaminosu D.

Autoři upozorňují, že udržování odpovídajícího statusu vitaminu D je důležité pro homeostasu vápníku a mineralizaci kostí a že vitamin D může také hrát úlohu v jiných fyziologických a chorobných procesech – síla svalů, krevní tlak, psoriáza, skleróza, diabetes, některé formy rakoviny. Status vitaminu D se obvykle potvrdí měřením krevního tlaku. Ačkoliv není žádná standardní definice optimálního statusu, lze předpokládat optimální hodnoty mezi 50 nmol/l a 75 nmol/l. Četné hypovitaminosy D pod 25 nmol/l jsou spojeny s rachitidou v dětství a osteomalacii v dospělosti.

Po presentaci detailů v přehledu o různých regionech přepokládají autoři, že suboptimální hodnoty vitaminu D jsou obecným fenoménem v regionu. Četnost a stupeň hypovitaminosy vitaminu D závisí na široké škále faktorů jako je pigmentace kůže, pobyt na slunečním záření, strava a stáří. Strategie prevence zahrnuje doplňování vitaminu D zvýšením expozice UV – záření, zlepšením příjmu stravy např. obohacených potravin anebo konzumací tučných ryb.

Podle:
Michal A., Wahl DA., Bonjour J-P aj.
Osteoporos Int. 2009, 20, 1807 – 1820