Vybrané články

Naučí bariatrická chirurgie obézní pacienty lepším stravovacím návykům?

2018/5
Mgr. Daniela Hanušková, Mgr. Bc. Martina Daňková, 1. Lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha, 3. interní klinika a Klinika dětského a dorostového lékařství, 1. LF UK, Praha
Celý článek (PDF)