Výživa obecně

Nádorové onemocnění tlustého střeva po obohacování kyselinou listovou

Skupina lékařů v Kanadě sleduje vliv obohacování kyselinou listovou na tumor tlustého střeva.

Je známo, že buňky rakovinné rostou rychleji než buňky normální. Tato skutečnost se zdá mít vliv na působení kyseliny listové na průběh onemocnění. Zdá se, že kyselina listová působí ochranně jen ve stadiu než dojde k neoplastickým změnám. To by vysvětlovalo zjištění, že v některých případech naopak kyselina listová průběh onemocnění urychluje. Také se zjistilo, že kyselina listová v doplňcích stravy a v obohacených potravinách může působit zhoubně, protože není přítomen přirozeně se vyskytující koenzym tohoto vitaminu. Příjem kyseliny listové lze změřit i v nemetabolizovaných formách v krevním řečišti.

Autoři na závěr své práce uvádějí, že by byla chyba ignorovat a popírat získané výsledky v posledních 15 létech o pozitivním vlivu kyseliny listové na defekty nervové trubice a že vysoký příjem kyseliny listové v potravinách má ochranný vliv proti nádorovému onemocnění tlustého střeva. Je však třeba dalšího výzkumu k potvrzení platnosti těchto hypotéz.

Podle:
Mason JB., Dickstein A., Jacques PF. AJ.
Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2007, 16, 1325 – 1329