Výživa obecně

Vliv obohacování kyselinou listovou na četnost defektů nervové trubice

V Kanadě byla provedena rozsáhlá studie o dětech poškozených poruchou nervové trubice v létech 1993 – 2002.

Zdraví novorozených dětí se začalo sledovat už v období před povinným obohacováním cereálních výrobků kyselinou listovou a pak se pokračovalo dále. Povinné obohacování kyselinou listovou bylo zahájeno v lednu 1998 v Kanadě a v USA.

Po zahájení obohacování už nebyly zjišťovány rozdíly ve jeho výskytu v různých provinciích. Kanadský program obohacování doprovází další denní příjem folátů cca v množství 150 µg.

Podle: Bowley A.
Podle: De Wals P., Tatrou F,, Van Allen Ml aj.
N. Engl. J. Med. 2007, 357, 133 – 142