Archiv akcí ČRVybrané články

KURZ PŘÍPRAVA STRAVY V PREVENCI A LÉČBĚ CHRONICKÝCH ONEMOCNĚNÍ NA SZŠ A VOŠZ BRNO

Bc. Eva Horáková, DiS., Mgr. Jana Eliášová

25. – 29. 6. 2012 a 27. – 31. 8. 2012
Brno

V rámci projektu UNIV 2 kraje, který je zaměřen na proměnu škol v centra celoživotního vzdělávání, byl vytvořen kurz zaměřený na přípravu stravy v prevenci a léčbě chronických onemocnění.

Zajištění dietního stravování ve veřejných stravovacích zařízeních je stále častějším tématem. Na základě toho jsme sestavili certifikovaný kurz, jehož absolvováním účastník získá znalosti a dovednosti v oblasti přípravy stravy s preventivním a léčebným zaměřením. Skládá se ze dvou modulů. První je věnován prevenci nemocí, druhý pak obsahuje základy léčebné výživy a přípravy léčebné stravy. Obě části kurzu jsou tvořeny přednáškami, které mají poskytnout teoretické poznatky, a odborným výcvikem ve cvičných kuchyních, kde si tyto poznatky ověří v praxi.

Pilotáž kurzu proběhla v měsíci srpnu a září 2011. Účastnilo se 10 pracovníků převážně ze školních jídelen. Ke každému z témat jednotlivých modulů jim byl poskytnut tištěný materiál, v praktické výuce pak recepty pokrmů zaměřené na zdravou i léčebnou výživu. Hlavními tématy byla zdravá výživa, výživa v prevenci obezity a hyperlipidémií, výživa při diabetu mellitu, celiakii a vybraných nemocí trávicího traktu. Na každou teoretickou lekci navazovala lekce praktická, jejíž součástí byla vždy ochutnávka připraveného jídla.

Účastníci hodnotili průběh kurzu pozitivně. V závěrečném dotazníku uvedlo 100 % účastníků, že získalo nové poznatky a 27 % z nich současně i nové dovednosti. Pozitivně také hodnotili způsob výuky a možnost vyměňování zkušeností s ostatními účastníky. Po úspěšném zvládnutí závěrečného testu každý účastník obdržel certifikát o absolvování kurzu.

Po úspěšném průběhu pilotáže programu dalšího vzdělávání v rámci projektu UNIV 2 kraje se bude opět konat tento kurz.

 

PŘÍPRAVA STRAVY V PREVENCI A LÉČBĚ CHRONICKÝCH ONEMOCNĚNÍ

Vzdělávací program v rozsahu 100 hodin obsahuje informace o výživě v prevenci a léčbě nemocí. Seznamuje s výživou jednotlivých stravovacích kategorií a se specifiky výživy při obezitě, hyperlipidémiích, diabetu mellitu, celiakii a dalších vybraných nemocech trávicího traktu. Zahrnuje stránku teoretickou,s výčtem základních etiologických, diagnostických a léčebných poznatků s uvedením vhodných dietetických postupů, a také část praktickou, kde je umožněno získané poznatky aplikovat při přípravě stravy. Součástí je i tvorba jídelních lístků pro jednotlivé choroby, propočet nutričních hodnot a příprava konkrétních pokrmů.

Kvalifikovanými lektorkami kurzu jsou nutriční terapeutky s dlouhodobou praxí ve zdravotnických, sociálních i školských zařízeních.

Kde: SZŠ A VOŠZ, MERHAUTOVA 15, BRNO

Kdy: 25. – 29. 6. 2012 a 27. – 31. 8. 2012 (100 hodin)

KURZ JE ZDARMA

ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU POSÍLEJTE NA EMAIL: eliasova@szsmerh.cz

Sebou: průkaz pracovníka v potravinářství, bílý pracovní oděv a obuv s protiskluzovou podrážkou (praktické cvičení)