Archiv akcí SPV

IV. Studentská konference Brno 2012

VÝŽIVA, POTRAVINY A ZDRAVÍ 2012

Pořadatel:
Lékařská fakulta MU, Brno
Agronomická fakulta MENDELU v Brně
Fakulta veterinární hygieny a ekologie VFU, Brno
Chemická fakulta VUT v Brně

Termín akce:
26. června 2012

Místo konání:
Ústav preventivního lékařství, LF MU
Kamenice 753/5, 625 00 Brno

Další podrobnosti:

 


Informace o další akci pro studenty:
Společnost pro výživu společně s 3. lékařskou fakultou UK v Praze a Fakultou potravinářské a biochemické technologie VŠCHT v Praze pořádá obdobnou Studentskou konferenci také v Praze.

Termín: 21. 6. 2012