Z odborné literatury

Konzumace vajec a kardivaskulární zdraví

Zdroj:

Nutrition, 2017

Kardiovaskulární onemocnění jsou hlavní příčinou úmrtí ve Spojených státech.

Až donedávna bylo snížení přísunu cholesterolu ve stravě součástí doporučení American Heart Association (AHA) a American College of Cardiology (ACC) týkajících se životního stylu, i navzdory nepřesvědčivým důkazům na podporu těchto doporučení.

Vzhledem k tomu, že vejce jsou bohatým zdrojem cholesterolu (většinou 141-234 mg na 1 vejce), se u osob s vyšším rizikem kardiovaskulárních chorob nedoporučuje jejich konzumace. Dále na základě doporučení AHA / ACC z roku 2012 byli též pacienti s nižším rizikem kardiovaskulárního onemocnění upozorňováni, aby se vyhýbali konzumaci vajec kvůli vysokému obsahu cholesterolu.

Nyní se raději než přísné omezování příjmu cholesterolu pokyny AHA a ACC soustřeďují na způsoby stravování, které zdůrazňují příjem ovoce, zeleniny, celozrnných výrobků, mléčných výrobků s nízkým obsahem tuku, drůbež, ryby a ořechy jako způsob, jak příznivě změnit hladinu lipidů v krvi.

Je třeba poznamenat, že směrnice 2015-2020 o dietě pro Američany odstranily doporučení omezit příjem cholesterolu na maximálních 300 mg denně. Pokyny však doporučují, aby jedinci přijímali co nejméně cholesterolu a dodržovali návyky zdravého stravování.

Účelem tohoto přehledu je shrnutí zdokumentovaných zdravotních rizik u konzumace vajec u jedinců s nízkým a vysokým rizikem kardiovaskulárních chorob a stanovení, zda jsou aktuální doporučení opodstatněná na základě dostupné literatury.

Cílem je také poskytnout vodítko pro budoucí studie, které pomohou lépe objasnit vliv konzumace vajec na zdraví.

Odkaz na původní článek (v angličtině) zde: