Z odborné literatury

Doporučení pro životní styl k prevenci a managementu metabolického syndromu: doporučení mezinárodního panelu

Zdroj:

Nutrition Review, 2017

Závažnost metabolického syndromu (Mets) spočívá v riziku spojeném s kardiovaskulárním onemocněním a diabetem II. typu, jakož i jinými chorobami jako je nealkoholická steatóza jater.

V této zprávě jsou přezkoumány dostupné vědecké důkazy o vztahu mezi změnami v životním stylu a metabolickým syndromem a jeho složkami, s cílem odvodit doporučení pro prevenci a menagement metabolického syndromu. Úbytek hmotnosti prostřednictvím diety s omezeným příjmem energie spolu se zvýšeným výdejem energie prostřednictvím fyzické aktivity přispívají k prevenci a léčbě metabolického syndromu. Dieta ve středomořském stylu, s nebo bez energetického omezení, je účinnou součástí léčby.

Způsob takového stravování by měl být založen na zvýšeném příjmu nenasycených tuků, a to především z olivového oleje, zdůrazňující spotřebu luštěnin, obilovin (celozrnných), ovoce, zeleniny, ořechů, ryb a nízkotučných mléčných výrobků, i mírné konzumace alkoholu. Jiná stravovací doporučení (DASH, nová Nordická strava, vegetariánská strava) byly také navrženy jako alternativy pro prevenci metabolického syndromu. Vyhnout se kouření a snížit spotřebu cukrem oslazených nápojů, masa a masných výrobků je nutností. Nicméně existují nesrovnalosti a nedostatky v důkazech a je nutný další výzkum k definování nejvhodnějších přístupů pro terapii metabolického syndromu. Závěrem lze říci, že zdravý životní styl je zásadní pro prevenci nebo oddálení nástupu metabolického syndromu u senzitivních jedinců, prevenci kardiovaskulárních onemocnění a diabetu II. typu u pacientů, kteří již metabolickým syndromem trpí.

Doporučení obsažená v tomto článku by měla pomáhat pacientům a lékařům porozumět a uplatňovat nejefektivnější přístupy pro změnu životního stylu, ve snaze zabránění metabolického syndromu a zlepšení kardiometabolického zdraví.

Odkaz na původní článek (v angličtině) zde: