Výživa obecně

Konzumace čokolády a hustota kostí u starších žen

Výživa je důležitá pro vývoj a udržování struktury kostí a pro prevenci osteoporosy a zlomenin.

Sledovány byly ženy ve věku 70 – 85 let v počtu 1460. Sledovala se konzumace vápníku a riziku zlomenin. Četnost konzumace čokolády byla rozdělena do 3 kategorií: 1 x za týden, 1 – 6 x za týden, 1 x denně. Častější frekvence konzumace čokolády snižovala lineárně densitu kostí a jejich sílu.

Závěrem je možno říci, že starší ženy, které konzumují čokoládu denně mají nižší hustotu kostí a jejich sílu. Jsou ještě zapotřebí další a dlouhodobé studie, aby potvrdily tyto nálezy. Potvrzení těchto nálezů by mohlo být důležité pro prevenci osteoporetických zlomenin.

Podle:
J. M. Hodgson, A. Devine, V. Burke, I. M. Dick a R. L. Prince
Am. J. Clin. Nutr. 2008, 87, 175 – 80