Výživa obecně

Koncentrace vitaminu C v plasmě a riziko mrtvice

Relace mezi vitaminem C v plazmě a rizikem mrtvice je nejasná.

Proto autoři sledovali skupinu mužů a skupinu žen, celkem 20 649 osob ve věku 40 – 79 let, které dosud neměli žádnou mrtvici. V létech 1993 – 1997 navštěvovali kliniku a byli sledováni až do roku 2005, zda se u nich neobjevují náznaky mrtvice. Kromě lékařských prohlídek vyplňovali také různé dotazníky.

Na závěr této studie museli autoři konstatovat, že koncentrace vitaminu C v plasmě může sloužit jako biologický marker životního stylu a ostatních faktorů, spojených se sníženým rizikem mrtvice a může být nápomocný pro identifikaci rizika mrtvice.

Podle:
Puto K. Myint, R. N. Luben, A. A. Welch, S. A. Bingham, N. J. Wareham, Kay – Tee Khaw
Am. J. Clin. Nutr. 2008, 87, 64 – 9