Výživa obecně

Karotenoidy a kardiovaskulární onemocnění

Kardiovaskulární onemocnění je hlavní příčinou úmrtí v západních zemích.

Významnou úlohu v prevenci chronických onemocnění, jako je kardiovaskulární onemocnění, rakovina a degenerativní mozkové onemocnění, hraje výživa. Je dobře známo, že velký přísun ovoce a zeleniny může preventivně působit na onemocnění srdce a na úmrtnost. V ovoci a zelenině se vyskytuje řada složek, které mohou preventivně proti kardiovaskulárnímu onemocnění působit. Jsou to antioxidační vitaminy, vláknina a draslík. Antioxidační složky, jako je vitamin C, karotenoidy, flavonoidy mohou preventivně působit na riziko kardiovaskulárního onemocnění tím, že zabraňují oxidaci cholesterolu v artériích.

Dietní karotenoidy – lykopen, α-karoten, β-karoten, β-kryptoxantin, lutein a zeaxantin se sledují jako látky, působící preventivně na kardiovaskulární onemocnění. Je jasné, že vyšší příjem ovoce a zeleniny může preventivně přispět k zabránění morbidity a mortality vlivem srdečního onemocnění. Je však zapotřebí získat více informací, jak jednotlivé složky, jako je např. karotenoid, mají vliv na riziko vzniku kardiovaskulárního onemocnění. V současné době se však nemůže doporučit konzumace karotenu ve formě farmaceutického preparátu pro prevenci kardiovaskulárního onemocnění.

Podle:
Sari Voutilainen, Tarja Nurmi, Jaakko Mursu a Tijna H. Rissanen
Am. J. Clin. Nutr. 2006, 83, 1265 – 71

vrátit se