Výživa obecně

Jak zlepšit příjem zinku výživou

způsoby, jak je možné nevhodnou situaci v oblasti zinku vylepšit. Jedná se především o: doplňování preparáty se zinkem, obohacování vybraných potravin, úpravu stravování.

Nedostatek zinku mají především malé děti od 1 roku do 5 let, jedná se přibližně o 20 % těchto dětí, jak uvedla organizace WHO. Aby se uvedená situace mohla zlepšit, je nutný další výzkum, týkající se zejména: určení optimálního příjmu doplňků zinku, studium účinnosti preventivně přijatého zinku na úmrtnosti novorozenců s nízkou porodní vahou, stanovení nejvhodnější doby příjmu zinku u těhotných, stanovení účinnosti obohacování vybraných potravin u jednotlivých skupin populace, využití výživy ke zlepšení stavu zinku v organismu.

Podle:
Kenneth H., Brown and Sonja Y. Hess
Food and Nutrition Bulletin 2009, 30, Suplement No 1, S3 – S186