Archiv akcí SPV

32. tematická konference – program

VÝŽIVA A POTRAVINY 2009
3. 11. – 4. 11. 2009
se samostatným seminářem
MLÉKO JAKO POTRAVINA A VE FUNKCI OCHRANNÉ VÝŽIVY
(možnost samostatné účasti pouze 4.11. za vložné 700,- Kč)

ÚTERÝ 3. listopadu
Dopoledne  10,00 – 12,00

Zahájení:
MUDr. P. Tláskal, CSc.,
předseda Společnosti pro výživu, primář Dětské polikliniky  v Praze-Motole

KULATÝ STŮL
KDO JE ODBORNÍK NA VÝŽIVU? 

Moderátoři:
Prof. MUDr. M. Anděl, CSc., 3. LF UK, II. int. klinika FN KV, Praha
MUDr. P. Dlouhý, Ph.D., 3. LF UK, CPL odd. výživy, Praha

Odpoledne 13,30 – 17,00

FUNKČNÍ POTRAVINY

Moderátoři:
Ing. S. Vavrejnová, CSc., Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. (VÚPP)
Ing. C. Perlín, CSc., VÚPP, v.v.i.

Prof. Ing.  P. Kalač, CSc., Jihočeská univerzita, České Budějovice:
Nejnovější pohled na funkční potraviny

Ing. D. Winklerová, Státní zdravotní ústav, Praha:
Funkční potraviny z pohledu legislativy

Doc. MUDr. P. Kohout, Ph.D., Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Praha:
Probiotika v lidské výživě

Ing. S. Vavrejnová, CSc., VÚPP, v.v.i.:
Funkční potraviny pro snižování nadváhy

RNDr. V. Erban, CSc., Ing. D. Gabrovská, K. Kýhos, VÚPP, v.v.i.:
Výrobky se zvýšeným obsahem vlákniny

Ing. I. Bohačenko, CSc., Ing. M. Beran, VÚPP, v.v.i.:
Rozšíření využití syrovátky v potravinářství včetně funkčních potravin

Ing. M. Beran, Ing. M. Urban, VÚPP, v.v.i.:
Využití amarantu jako potravinářské suroviny

Diskuze

V průběhu programu:
vystoupení výrobců a distributorů potravinářského zboží a potrav. doplňků stravy, kuchyňského zařízení a strojů, čistících a ochranných pomůcek apod.

 

STŘEDA  4. listopadu
Dopoledne  9,30 – 12,00

S A M O S T A T N Ý    S E M I N Á Ř
MLÉKO JAKO POTRAVINA A VE FUNKCI OCHRANNÉ VÝŽIVY

Moderátoři:
Doc. Ing. J. Dostálová, CSc., VŠCHT,  FPBT, Ústav chemie a analýzy potravin, Praha,
Ing. J. Drbohlav, CSc., Milcom a.s., Praha

Ing. M.  Koberna, CSc., ředitel pro programování a strategii Potravinářské komory ČR, Praha:
Evropská technologická platforma „Potraviny pro život“
Ing. O. Štiková, Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Praha:
Vývoj spotřeby mléka a mléčných výrobků v ČR

M. Němec, Českomoravský svaz mlékárenský, Praha:
Stav programu školní mléko

Ing. J. Drbohlav, CSc., Milcom a.s., Praha:
Mléko a výzkum

Prim. MUDr. P. Tláskal, CSc., Dětská poliklinika FN v Praze Motole a předseda Společnosti pro výživu, Praha:
Význam mléka v počáteční výživě dítěte

MUDr. J. Jeníček, CSc., České národní fórum proti osteoporóze, Praha:
Mléko a osteoporóza

Doc. MUDr. M. Kunešová, CSc.,  Endokrinologický ústav, Praha:
Přísné nízkoenergetické diety na bázi mléka

Ing. I. Němečková, Ph.D., Milcom a.s.,  Praha, Ing. D. Gabrovská, VÚPP, v.v.i.:
Náhrada mléka ve funkčních potravinách pro alergiky na mléčné bílkoviny

Doc. Ing. J. Dostálová, CSc., VŠCHT, FPBT, Ústav chemie a analýzy potravin, Praha:
Lze nahradit mléko sójovými nápoji?

Ing. C. Perlín, CSc., VÚPP, v.v.i.:
Mýty o mléce

Diskuze

Zhodnocení a závěr konference:
MUDr. P. Tláskal,
předseda  Společnosti pro výživu, primář Dětské polikliniky v Praze – Motole