Výživa obecně

Antioxidační aktivita malého lesního ovoce

V posledních létech vzrostl zájem o borůvky a brusinky pro jejich dobrý vliv na lidský organismus. Obsahují anthokyany, polyfenoly a flavonoidy.

Výzkumně se sledovaly tyto odrůdy: u borůvek: „Nui, Sunrise, Reka, Spartan, Duke“ a u brusinek: Ida, Koralle, Sanna, Sussi, Runo Bielawski“. Stanovovala se jejich antioxidační aktivita a zjistilo se pořadí s klesající antioxidační aktivitou: u brusinek: Ida – Sussi – Sanna – Runo Bielawski – Koralle a u borůvek: Spartan – Sunrise – Reka – Nui – Duke. Antioxidační aktivita u vybraných odrůd borůvek byla v průměru o 10 % vyšší ve srovnání s vybranými odrůdami brusinek. Byly sledovány též obsahy vybraných minerálních látek a byly zjištěny následující průměrné hodnoty: u hořčíku 341,2 mg.kg-1, u draslíku 5308,6 mg.kg-1, u sodíku 8,9 mg.kg-1.

Souhrn:
lze říci, že borůvky a brusinky jsou výtečnými zdroji antioxidačních látek a velmi výhodné pro lidský organismus.

Podle:
Křížová L., Vollmannová A., Bystrická J., Margitanová E.
Sborník z konference Vitamins, Nutrition, Diagnostics 2009, str.78