Výživa obecně

Extrakční metody pro stanovení luteinu, zeaxantinu a β-karotenu

Autoři se soustředili na vypracování optimální analytické metody stanovení karotenoidů. Zjistili, že nejdůležitější bod v postupu metody je vhodná extrakce. Proto podrobili intensivnímu sledování metodu HPLC, která je běžně užívána na stanovení uvedených látek.

Pro správnou extrakci je důležitá směs látek a doba jejího působení, resp. „doba a intenzita třepání“. Jako teplota byla vždy aplikována teplota 60°C. Pro všechny 3 sledované karotenoidy – lutein, zeaxantin a β-karoten – se nepodařilo prozatím nalézt univerzální metodu stanovení, neboť záleží na typu zkoumaného vzorku.

Podle:
Brabcová I., Koblová P., Dvořáková P., Šatínský D. a Solich P.
Sborník z konference International Nutrition & Diagnostics (INDC) 2011, 93