Výživa obecně

Ovlivní histamin a tyramin bolení hlavy?

Autoři uspořádali na pěti španělských univerzitách 2 studie na 7332 dospělých osobách a na 11488 studentech pro zjištění úlohy stravy s obsahem obou uvedených látek a dále i jiných vlivů na výskyt vybraných onemocnění v okolí. Jednalo se o onemocnění krátkodobá, ale o vysokém výskytu a o ta, ktará měla vliv na ekonomii a na kvalitu života.

O histaminu a tyraminu je známo, že mohou vyvolat bolení hlavy. Ke studii byly vypracovány formuláře s řadou dotazů na konzumaci potravin dvakrát za den, a to na množství, jejich úpravu, zda byla potravina syrová, vařená, zmrazená, konzervovaná teplem či naložená do soli. Tento dotazník byl opakován po roce se stejnými osobami.

Získané výsledky nepotvrdily vliv obou zkoumaných látek – histaminu a tyraminu na bolení hlavy. Autoři se domnívají, že současně má vliv i řada jiných faktorů jako např. množství přijímané látky a metabolismus zkoumané osoby.

Podle:
Takkouche B., Regueira C., Riviero-Canosa S.
Sborník z konference International Nutrition & Diagnostics (INDC) 2011, 76