Výživa obecně

Zákrok v oblasti výživy při chorobné obezitě: důraz na tělesnou hmotnost, příjem energie a kvalitu stravy

Uvedená studie sledovala dvě skupiny pacientů – každá měla 32 účastníků. První skupina dostávala nízkokalorickou stravu (10 kcal/ kg), druhá skupina dostávala denní doporučovanou výživu. Po 24 hodin se sledoval příjem stravy, aby bylo možné co nejlépe odhadnout příjem energie. Toto sledování se provozovalo po 8 – 16 týdnů.

Byl zjištěn úbytek hmotnosti, a to u první skupiny byl 72 % a u druhé skupiny byl 75 %. Takže došlo u chorobně obézních pacientů k velkému snížení hmotnosti.

Podle:
Melendez – Araújo M.S., Arruda S.L.M., Carvalho K.M.B.
Sborník z konference 12. International Nutrition & Diagnostics Conference, 71.