Archiv akcí SPV

Školní stravování 2010 – program konference

Konference Školní stravování 2010
18. – 20. května 2010

ÚTERÝ 18. května

Odpoledne 14,30 – 17,30 hod.

Zahájení:
MUDr. P. Tláskal, CSc., předseda Společnosti pro výživu 

I. blok:
SVĚT VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ, ŠKOLNÍ JÍDELNY VE SVĚTĚ 

Moderátoři:
MUDr. P. Tláskal, CSc., FN v Motole, Praha, Bc. J. Koutová, ČŠI, Praha,
A. Packová, OŠ MgM, Brno

MUDr. P. Tláskal, CSc., FN v Motole, Praha:
Školní stravování pro zdravý vývoj dítěte

Mgr. E. Gottwaldová, MZd ČR:
Školní stravování v mezinárodním kontextu

A. Packová, OŠ MgM, Brno, Bc. A. Strosserová, ÚMČ Praha 3:
Školní stravování v Itálii

Z. Dlouhá, SPV, Praha:
Školní stravování v Lucemburku

Diskuze 

Přestávka  16,00 – 16,20 hod.

Ing. S. Tokárová, MŠ SR, Bratislava:
Nová vyhláška MŠ SR o školním stravování  a její uvádění do praxe

Ing. E. Šulcová, SPV, Praha:
Informace o školním stravování v Maďarsku

Ing. Z. Hladík, Vitana, Byšice:
Světové kuchyně ve školní jídelně – SPV připravuje nový receptář pro školní jídelny

Diskuze

Firma Vitana a.s. zve všechny účastníky konference od 19,30 hod. na divadelní představení. Vstupenku s programem obdrží účastníci při prezenci.


 

STŘEDA  19. května

Dopoledne 9,00 – 12,00 hod. 

II. blok:
HYGIENA A BEZPEČNOST POTRAVIN

Moderátoři:
Ing. J. Blattná, CSc., SPV, Praha,
Mgr.  M. Slavíková, KHS Ústeckého kraje,
MUDr. J. Ševčík, SPV, Teplice

Ing. L. Janotová, Uniconsulting, Praha:
Zásobování a přejímka  zboží ve školní jídelně

MVDr.  P. Otoupal, CSc., SPV, Praha:
Zacházení nejen s rizikovými potravinami po výdeji ze skladu

MUDr. K. Poláková, KHS, Hradec  Králové:
Kontroly  hygienické stanice ve školních jídelnách

Diskuze 

Přestávka 10,30 – 10,50  hod.

Mgr. M. Slavíková, KHS Ústeckého kraje:
Zdravá potravina X zdraví prospěšná potravina – aneb jak je to s pojmy ve výživě

Doc. MUDr. M. Kunešová, CSc., Endokrinologický ústav, Praha:
Jak mohou školní jídelny aktivně bojovat proti dětské obezitě

RNDr. L. Oliveriusová, CSc., Kladno:
Mýty o potravinách a stravování

Prof. Ing. K. Kopec, DrSc., Lednice na Moravě:
Tradiční i moderní způsoby úpravy zeleniny ve školním stravování

Diskuze

V průběhu dopoledního programu představení první části výrobců a distributorů potravinářského zboží, kuchyňského zařízení a strojů, čisticích a ochranných pomůcek, počítačových programů apod. 

 

 

Odpoledne 14,30 – 17,30 hod. 

V průběhu odpoledního programu vystoupení druhé části výrobců

III. blok:
INFORMACE A AKTUALITY VE ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ A PANELOVÁ DISKUZE

Moderátoři:
Ing. L. Věříšová, CSc., SPV, Praha,
Z. Dlouhá, SPV, Praha,
P. Gleichová, ÚMČ, Praha 6

Ing.  P. Špirhanzl, MŠMT ČR:
Novinky ke školním jídelnám z MŠMT, komise MŠMT

Mgr. N.  Holická, MŠMT ČR:
Školní mléko

Mgr. V. Neklapilová, MŠMT ČR:
Projekt Ovoce a zelenina do škol

Mgr. P. Zeman, Jindřichův Hradec:
Hospodaření školních jídelen v roce 2010

Přestávka  16,00 – 16,20  

P. Gleichová, ÚMČ, Praha 6:
Výběrové řízení na nákup potravin ve školních jídelnách 2010

F. Sajler, O. Slanina  –
„KLUCI VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ“ VZP a prevence obezity dětí – projekt Jízda kuchařů YesNeYes 

PANELOVÁ DISKUZE

  1. Přímá diskuze za aktivní účasti krajských metodiček a zástupců ministerstva školství a zdravotnictví
  2. Odpovědi na otázky předem zaslané (vyziva.spv@volny.cz)
  3. Z. Dlouhá, SPV,  Praha: Informace  ke krajským normativům, praktické výpočty

Firma AG FOODS GROUP a.s. Vás srdečně zve ve středu 19. května večer od 20 00 hod. na diskotéku, která se koná v restaurantu PHILADELPHIA, Dům techniky (1. patro), náměstí Republiky. 


 

ČTVRTEK 20. května

Dopoledne 9,00 – 11,30 hod. 

IV. blok:
PSYCHOLOGIE VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ,  KOMUNIKACE, MEDIALIZACE

Moderátoři:
Ing. E. Šulcová,
Ing. J. Blattná,CSc., SPV, Praha,
E.  Ložeková, Městská část Praha 13

RNT. J. Rusková, Quent, s.r.o., Praha:
Medializace školního stravování v tisku, rozhlasu a televizi, tisková konference ke školnímu  stravování 2009/2010

P. Gleichová, Městská část Praha 6:
Jak dostat školní jídelnu na obrazovku – Ano šéfe

PhDr. M. Nesrstová, FN v Motole, Praha:
Výživa dětí –  poznatky z psychologické ambulance

Diskuze  

Přestávka  10,00 – 10,20 hod. 

PaedDr. E. Marádová, DrSc., PdF UK, Praha:
Výběr jídla ve školní jídelně z pohledu pedagoga

PhDr. P. Novotná, Doc. PhDr. S. Fraňková, DrSc., FF UK, Praha:
Vztah k jídlu, preference a osobnost školního dítěte

Diskuze

Zhodnocení a závěr:
MUDr. P. Tláskal, CSc., předseda Společnosti pro výživu


Účastníci konference obdrží osvědčení o účasti na odborné konferenci.