Archiv akcí SPV

VÝŽIVA, POTRAVINY A ZDRAVÍ 2009 – PRAHA – organizační pokyny

I. studentská konference
Výživa, potraviny a zdraví 2009
3. června 2009, Praha

Organizační pokyny:

1)     Konference je určena k prezentaci témat bakalářských, diplomových a doktorských prací studentů fakult lékařských, zdravotně-sociálních, přírodovědeckých, potravinářských a zemědělských, se zaměřením na problematiku výživy, potravin a zdraví.

2)     Délka jednoho sdělení je 15 min.

3)     Přihlášky s uvedením autorů, názvu přednášky, vysoké školy a fakulty, studijního oboru, typu práce (bakalářská, magisterská, doktorská) a jména školitele zašlou zájemci na adresu:

Společnost pro výživu
Slezská 32
120 00 Praha 2

email: vyziva.spv@volny.cz

nebo

3. lékařská fakulta UK
Ústav výživy
Ruská 87
100 00 Praha 10

e-mail: pavel.dlouhy@lf3.cuni.cz

4)     Termín zaslání přihlášek k aktivní účasti je 7. 5. 2009.

5)     Na základě zaslaných přihlášek bude sestaven program konference. Organizátoři konference si vyhrazují právo přihlášku odmítnout bez udání důvodu.

6)     Předpokládaný začátek konference je v 9.00 hod.

7)     Studenti, kteří na konferenci vystoupí s přednáškou, obdrží potvrzení o účasti na vědecké konferenci a současně roční předplatné časopisu Výživa a potraviny.

8)     Vstup na konferenci je volný. Přihlášky k pasivní účasti  je třeba zaslat na  některou z výše uvedených adres nejpozději do 28. 5. 2009.