Výživa obecně

Bioobohacená pšenice může zlepšit stav zinku v organismu

V Mexiku byla provedena studie o zinku a o jeho využitelnosti z pšeničné mouky. Skupina pracovníků organizace Harvest Plus zjistila, že obsah zinku v pšeničné mouce bioobohacené má obsah zinku 41 mg/g, zatímco mouka z běžně pěstované pšenice má jen 24 mg/g.

Při mletí zrna na mouku dochází ke ztrátám zinku i fytátů. V mouce z bioobohacené pšenice tímto způsobem zůstává zinku více, neboť ztráty jsou u obou typů pšenice stejné. Vzhledem k tomu, že absorpce zinku je z obou typů pšenice prakticky stejná, tak organismus dostává z bioobohacené mouky více zinku a je tak možno nedostatečnost zinku v organismu zlepšit.

Zinek se testoval u 27 žen, rozdělených na 2 skupiny. Ženy absorbovaly o 0,5 mg zinku denně více z bioobohacené pšeničné mouky než z mouky kontrolní. Výzkumníci svou studii uzavřeli s tím, že 300 mg zinku z bioobohacené mouky může zajistit 2 / 3 fyziologické potřeby zinku u dospělých osob. Nedostatečnost zinku je velký zdravotní problém, neboť je tím zasažena 1/3 světové populace. Slibné výsledky studie přispívají k růstu výzkumu bioobohacení a dostáváme se tak o krok blíže k umístění bioobohacení jako důležitému zákroku při boji o zlepšení nedostatečnosti mikroelementy. Zjištění organizace Harvest Plus dává tedy naději, jak je možné nedostatečnost zinku u populace zlepšit.

Podle:
Hannah Guedenet, Y Islam HarvestPlus
Nutriview 2010, 6-7