Výživa obecně

Antimutagenní účinky lykopenu a rajčatového pyré

Lykopen je významný karotenoid, který se hojně vyskytuje v rajčatech. Je vysoce účinným antioxidantem, ale má i další vlastnosti, např. antimutagenní účinky.

Autoři ve své práci porovnali antimutagenní účinky lykopenu a rajčatového pyré. Jako koncentraci u lykopenu zvolili 2 různé hodnoty, a to 30 µg a 300 µg. Výsledky ukázaly, že lykopen má antimutagenní účinky, ale jejich účinek je menší než u rajčatového pyré. Je to způsobeno tím, že rajčatové pyré obsahuje celý komplex bioaktivních fotochemikálií, které mohou spolupůsobit.

Antimutagenní účinek je spojen s chemoprotektivní úlohou lykopenu, rajčat a rajčatových výrobků v karcinogenetice. Je známo, že karotenoidy a také rajčata mohou působit ochranně proti některým nádorům, jako např. plic, žaludku a prostaty.

Podle:
Z. Polívková, P. Šmerák, H. Demová a M. Houška
Sborník z konference 12. International Nutrition & Diagnostics Coference, 158.