Výživa obecně

Alkohol a zdravotní stav člověka

Konzumace alkoholu provází člověka od nepaměti. Pije se v dospělém věku, ale někdy již v mládí. Příliš vysoká konzumace začala ve druhé polovině minulého století. Je známo, že velké pití alkoholu provází poškození jater. Metabolismus alkoholu v játrech není dosud plně objasněn, proto se výzkum tomu věnuje.

V rozvojových zemích je konzumace alkoholu a současné kouření hlavním faktorem pro vznik onkologických onemocnění. Z řady údajů v Evropě se ukazuje, že 10 % všech onkologických onemocnění u mužů a 3 % u žen mohou být ovlivněny pitím alkoholu. Podobně i zjištění v Australii je, že se ze zjištěných údajů zdá, že příjem alkoholu způsobí 5 % všech onkologických onemocnění v lidském organismu a je ještě vyšší u těch osob, které současně kouří.

Ovlivnění vzniku onkologického onemocnění alkoholem probíhá řadou mechanismů. Chronická konzumace alkoholu je ve světě sociálně-ekonomický problém. Alkohol ovšem ovlivňuje i další onemocnění.

Podle:
Zima T.
Sborník z konference 12. International Nutrition & Diagnostics Conference (27. – 30. 8. 2012 Prague) 25.