Archiv akcí SPV

Dětská výživa a obezita v teorii a praxi 2012 – program

Dětská výživa a obezita v teorii a praxi
7. ročník konference odborníků zabývajících se obezitou dětí a dorostu

PROGRAM KONFERENCE

A) Výživová doporučení

B) Výživa dítěte a zdraví

C) Obezita

D) Stravovací návyky

E) Informace o výživě a potravinách

F) Potraviny v dětské výživě

PÁTEK 16. 11. 2012

8:30–9:15 Registrace účastníků

9:20  Oficiální zahájení konference – MUDr. P. Tláskal, CSc., předseda SPV

Dopoledne 9:30–12:00

A) VÝŽIVOVÁ DOPORUČENÍ PRO OBYVATELSTVO ČR

Prof. Ing. J. Dostálová, CSc., Doc. MUDr. P. Dlouhý, Ph.D., MUDr. P. Tláskal, CSc.

B) VÝŽIVA DÍTĚTE A ZDRAVÍ

1) Výživa českých předškolních a školních dětí z  pohledu výživových doporučení
MUDr. P. Tláskal, CSc., Prof. MUDr. H. Hrstková, CSc., MUDr. J. Schwarz, FN Motol, FN Brno, FN Plzeň

2) Sůl ve výživě dítěte a jeho zdraví
Prof. MUDr. J. Janda, CSc., FN Motol

3) Známé a méně známé účinky vitaminu D na dětský organismus
MUDr. B. Novotná, Ph.D., Alergologická ambulance, Interní gastroenterologická klinika, LF MU, FN Brno

4) Osteoporóza není jen vápník
Mgr. V. Březková, ÚPL LF MU Brno

5) Jak je to s flórem a jódem v potřebách našich dětí
MUDr. M. Adamcová, Pediatrická klinika FN Motol

PŘESTÁVKA, OBĚD

Odpoledne 14:00–17:00

C) OBEZITA

1) Úloha infekce v patogenezi obezity
Doc. MUDr. V. Hainer, CSc., Endokrinologický ústav Praha

2) Projekt Copat: Vliv jídelních zvyklostí a délky spánku na tělesné složení českých adolescentů
RNDr. H. Zamrazilová, Ph.D., Endokrinologický ústav Praha

3) Kurz snižování nadváhy pro adolescenty
Mgr. J. Divoká, STOB

4) Možnosti a rizika bariatrické terapie při řešení metabolického syndromu  v dětském věku
Prim. MUDr. J. Boženský, MUDr. P. Holéczy, MUDr. M. Bolek, MUDr. J. Geržová, Dětské a chirurgické oddělení, Vítkovická nemocnice, a.s. Ostrava

5) Stravovací návyky dětí s normální a vyšší hmotností
Ing. H. Střítecká, Ph.D., Katedra hygieny Vojenské nemocnice Hradec Králové

PŘESTÁVKA

D) STRAVOVACÍ NÁVYKY

1) Stravovací návyky a jejich změny u dětí mezi druhým a pátým rokem života
MUDr. E. Kudlová, Ph.D., 1. LF KU Praha

2) Stravovací návyky u starších dětí
MUDr. B. Procházka, OSPDL, PDL Kutná Hora

3) Kdo skáče přes snídaně?
Mgr. D. Macháčková, MVDr. Halina Matějová, ÚPL LF MU Brno

4) Špatné stravovací návyky v raném věku (z praxe psychologa)
PhDr. M. Nesrstová, FN Motol

SOBOTA 17. 11. 2012

Dopoledne 9:00–12:00

E) INFORMACE O VÝŽIVĚ A POTRAVINÁCH

1) Mléko a mléčné výrobky ve výživě dětí
Ing. M. Štafen, MUDr. P. Tláskal, CSc., Danone a.s., SPV

2) Složení tuků na trhu ČR ve vztahu k výživovým doporučením
Doc. Ing. J. Brát, CSc., Unilever

3) GDA – nutriční značení
Mgr. I. Caklová, Potravinářská komora ČR, Praha

4) Aktivity Informačního centra pro bezpečnost potravin
O. Deutsch, Odbor bezpečnosti potravin MZe ČR, Úřad pro potraviny

Poster (10:15–10:30)

1) Jak jedí české děti
V. Boháčová, DiS., VFN Poradenské centrum Výživa dětí

2) Problematika lázeňské léčby obezity – postřehy z každodenní praxe v léčebně – úskalí, úspěchy i kompromisy naší práce
MUDr. B. Kosová, LDF Poděbrady

PŘESTÁVKA 10:30–10:45

F) POTRAVINY V DĚTSKÉ VÝŽIVĚ

1) Alergie na potraviny
MUDr. S. Bělohlávková, Ambulance klinické imunologie a alergologie, Immunoflow Praha

2) Snídaňové cereálie ve stravě dětí – zdravá snídaně nebo sladká pochoutka?
Mgr. Z. Kapounová, ÚPL LF MU Brno

3) Fruktóza – málo nebo moc?
Mgr. K. Papežová, Doc. MUDr. P. Dlouhý, Ph.D., ÚPL Brno, 3. LF UK Praha

4) Zelenina v jídelníčku kojenců a batolat. Výsledky průzkumu PCVD.
H. Knížková, VFN, Poradenské centrum Výživa dětí

ZÁVĚR KONFERENCE