Poradna - Školní stravování

Vzdělání vedoucího školní jídelny

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jestli musím mít na pozici vedoucí školní jídelny maturitu? Jsem vyučena v oboru kuchařka. Nestačí si udělat kurz základy vedení ŠJ? A kdyby to šlo, kam až mě můžou zařadit v platové třídě (nyní jsem p.t.4) kde je ta hranice? Děkuji za odpověď.

Vážená paní Hrušková,

 

Vaše otázka se zdá být na první pohled jednoduchá, pokud bych měla i já odpovědět v tomto smyslu ANO. Žádný kurz Vám nenahradí vzdělání. Ovšem odpovědným za zařazování zaměstnanců do platových tříd a platových stupňů je ředitel školy. Patrně se shodneme, že bude jinak zařazena vedoucí školní jídelny dvoutřídní mateřské školy a jinak ředitelka příspěvkové organizace školní jídelna. V návaznosti na tuto skutečnost je třeba splnit určité kvalifikační předpoklady. Ředitelé škol postupují dle „Metodického výkladu k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací“ (k dispozici na webových stránkách MŠMT). Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění p.p., pak specifikuje pracovní činnosti v návaznosti na platovou třídu. V § 3 odst. 2 se říká: „Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platové třídy podle odst. 1 (tj. do platové třídy, ve které je podle katalogu prací zařazena nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel na zaměstnanci požaduje…), pokud pro výkon práce zařazené v této platové třídě splňuje potřebné vzdělání.“ Odst. 3 „nemůže-li zaměstnavatel obsadit pracovní místo zaměstnancem, který dosáhl potřebné vzdělání, a nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, může zaměstnavatel zaměstnance výjimečně zařadit do platové třídy, pro kterou nesplňuje potřebné vzdělání: a) až na dobu 4 roků; b) na dobu delší, jestliže předchozí praxí nebo po dobu výjimečného zařazení podle písm. a) prokázal schopnost k výkonu požadované práce“. Jak vyplývá z § 2 Nařízení vlády, je požadována maturitní zkouška od 6. platové třídy. Pro zařazení zaměstnance do platové třídy je v současné době vždy třeba znát konkrétní pracovní náplň dané pozice. Velmi často totiž vedoucí školní jídelny vstupují i do ekonomických činností dané organizace. Odpovědnost je vždy na řediteli příspěvkové organizace. Vedoucí ŠJ jsou většinou zařazené v souladu s katalogem prací v části 2.05.06 PROVOZÁŘ, min. od 6. platové třídy.

 

Petronila Gleichová