Poradna - Potraviny (složení, značení, výživové hodnoty)

Energetická hodnota vitamínů

Dobrý den, v článku http://www.vyzivaspol.cz/energeticka-hodnota-potravin/ je uvedeno, že u vitaminů je energetická hodnota nula. Zároveň ale, že \“nenulovou energetickou hodnotu mají i organické kyseliny\“. Náš zákazník nás nutí do prohlášení, že vit. C má dle Nařízení 1169/2011 energetickou hodnotu jako organické kyseliny, 13 kJ/g — 3 kcal/g. (pomíjím obvyklé dávkování vit. C – jako askorbové kyseliny). Jaký je prosím Váš názor?
Děkuji a zdravím,
Olga Křišťanová

Dobrý den,

 

máte pravdu, že organické kyseliny mají energetickou hodnotu  13 kJ/g (3 kcal/g).
Mezi organické kyseliny se řadí hlavně:
kyselina mléčná, octová, mravenčí, citronová, šťavelová, jablečná, bonzoová, kapronová a další okrajovější, které se nevyskytují v potravinách.

Názvem vitamin C se označuje kyselina L-askorbová, L-ascorbylradikál a kyselina L-dehydroaskorbová.

Chemicky je to 2,3 -endiol gama- lakton kyseliny 2-oxo-L-gulonové. Je to látka dost nestálá, rychle se rozkládá a ztrácí účinnost. Příznivější je kyselé prostředí, neboť organické kyseliny, obsažené např. v ovoci, brání rozkladu vitaminu C.

Vzhledem k tomu, že tedy vitamin C není organickou kyselinou (byť by k tomu mohl název svádět, nelze z něj získat narozdíl od kyselin pravděpodobně žádnou energii a energetickou hodnotu tedy nemá.

Svědčí pro to také způsob získávání vitaminu C:
Průmyslová výroba kyseliny askorbové vychází z D-glukosy, která se katalytickou hydrogenací převede na D-sorbitol. Ten mikrobiální oxidací (Acetobacter suboxidans) poskytne L-sorbosu. L-sorbosa s acetonem v přítomnosti kyseliny sírové poskytne 2,3:4,6-bis-(Oisopropyliden)–L-sorbofuranosu, jejíž oxidací manganistanem draselným se v alkalickém prostředí získá kyselina diaceton-2-oxo-L-gulonová. Ta následně po hydrolýze chránících skupin(ketalů) poskytne vitamin C.

 

MUDr. Václava Kunová