Vybrané články

Významné výročí

2005/2

Jan Šusta
Společnost pro výživu

 

Nepřehlédnutelná „šedesátka“ v tiráži tohoto časopisu je výmluvná. Časopis Společnosti pro výživu (nyní vydává její servisní organizace výživaservis s.r.o.) vychází už 60. rok! Určitě existují časopisy s bohatší historií, málokterý, ne-li jediný, ale vydává občanské sdružení založené v roce 1945. A nahlédnutím do rejstříku autorů a témat jednotlivých ročníků je hned zřejmé, že časopis byl vždy v oboru lidské výživy fórem odborným a interdisciplinárním, také ale populárněvědeckým, se zaměřením na praxi.

Proč o tom ale píši? Možná větším důvodem k oslavám byl 50. ročník před deseti lety. Tehdy však vůbec nebylo jisté, zda se časopis podaří zachovat. Jeho vydávání nebylo nikdy výdělečné, po revoluci v záplavě desítek nových titulů, zaměřených na různě podávanou „správnou a zdravou výživu“ to však bylo dvakrát problematické. A tak považuji u příležitosti 60. ročníku za svou povinnost říci – podařilo se! Časopis stejně jako Společnost pro výživu (SPV) je nezávislý, je vydáván bez subvencí a sponzorů a jeho existence na zdravém hospodářském základě umožňuje i další aktivity. Poděkování za to patří redakčním radám (časopis má stálou přílohu Zpravodaj pro školní stravování), spolupracujícím odborníkům i funkcionářům a pracovníkům Společnosti.

Toto tvrzení má oporu zejména ve dvou argumentech. Stálý náklad šest tisíc výtisků každého čísla je na odborný titul velmi slušný počet. A co je důležitější – přes 90 % čtenářů jsou předplatitelé, přičemž jen za rok 2004 se jejich počet zvýšil o 11 %. A protože SPV má o svých předplatitelích přehled, jen letmé nahlédnutí do jejich seznamu potvrdí, že také jejich sestava je interdisciplinární a od teorie po praxi.

A druhý argument? Správná výživa se kromě domácností dá nejvíce ovlivnit ve společném stravování, kam také nejvíce směřují akce SPV. Z hlediska tisku v této oblasti v současné době působí 11 odborných titulů a jejich průzkumem se od r. 1998 průběžně věnuje Incoma Horeca Monitor z holdingu GfK Praha. Z celkového počtu 55 tisíc provozoven společného stravování v ČR jich průzkum zahrnuje tisíc, v devíti kategoriích hotelů, restaurací a kaváren (Horeca) a dále ze školního, nemocničního a závodního stravování.

Jedná se o tyto tituly: Food servis, Horeca, Hotel a restaurant revue,Gastro plus, Gastronomická revue, Labužník, Minutka, Moderní kuchyně, Moderní obchod, Výživa a potraviny a Zboží a prodej.

A jak si vedou? V porovnání let 2003 a 2004 patří časopisu Výživa a potraviny výrazné třetí místo za nejčtenějšími Gastro revue a Gastro plus. Tyale působí v jiném sektoru a nemají srovnatelnou obec čtenářů. A jestliže hodnotíme meziročně, nárůst počtu pravidelných nebo občas sledujících čtenářů jednotlivých titulů, patří časopisu Výživa a potraviny v nárůstu těchto čtenářů druhé místo (Food servis + 8 %, Výživa a potraviny +6 %).

To nejpodstatnější z průzkumu je však z pohledu uplatnění časopisu ve školním, nemocničním a závodním stravování. Pravidelně nebo občas uvedené tituly z těchto oblastí sleduje nejméně 2 % dotázaných (Horeca) a 16 až 18 % u titulů Gastro revue, Plus a Foodservis. U časopisu Výživa a potraviny to však je téměř polovina, v roce 2004 přesně 45 % (z toho je 28 % pravidelných čtenářů)!

Takže jen tak dále a ještě lépe v dalších ročnících.