Výživa obecně

Těhotenství a ryby

Ryby mají vysoký obsah n-3 (ω – 3) nenasycených mastných kyselin (PUFA). Tyto nenasycené mastné kyseliny mají důležité strukturální a fyziologické úlohy v našem organismu, zejména v nervových, imunitních a kardiovaskulárních systémech. Člověk si je neumí sám vytvořit, musí ji dostat ve stravě, jsou tedy esenciální.

Hladina PUFA je v těhotenství kritická, tak např. DHA je nezbytnou strukturální složkou mozku a sítnice, a to zejména ve druhé půli těhotenství a též i v dětství. Doporučuje se proto v těhotenství konzumace DHA 200 mg/den. Vzhledem k tomu, že se obecně konzumuje málo ryb, je přítomnost DHA v organismu nedostatečná. Při studiu této problematiky v létech 1999 – 2002 se zjistilo, že průměrný denní příjem DHA byl u těhotných žen jen 73 mg /den. V té době to bylo pravděpodobně způsobeno tím, že ryby byly kontaminovány rtutí ze speciálního léku (neurotoxinu), na který je mozek citlivý, a proto byla jejich konzumace zvláště nízká.

Na závěr je tedy nutné zdůraznit, že v těhotenství je konzumace DHA 200 mg /den nezbytná, což znamená zvýšenou konzumaci ryb.

Podle:
Emily O. Ken, Mandy B. Belfort
JAMA 2010, 304, 1717