Archiv akcí SPV

Výživa a zdraví 2010

14.9. – 16.9.2010, Teplice

Celostátní konference Výživa a zdraví 2010 s mezinárodní účastí pod záštitou prof. MUDr. J. Blahoše, předsedy předsedy ČLS JEP na téma PRIMÁRNÍ PREVENCE CHOROB.

Dny hygieny výživy prof. MUDr. Stanislava Hrubého, DrSc.

K dispozici je podrobný program.

Pořadatel:
Česká lékařská společnost, SHaKM
Společnost pro výživu Praha
3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
ALWAC, a.s., Teplice


Termín akce:

14. až 16. září 2010


Místo konání:
Lázeňský dům BEETHOVEN
Teplice

Další podrobnosti:


 

Závěry konference „Výživa a zdraví 2010“