Archiv akcí SPV

INDC2010 (Int. Nutrition & Diagnostics Conference)

Desáté pokračování tradičních konferencí VITAMINS, NUTRITION AND DIAGNOSTICS

4. 9. – 7. 9. 2010
AV ČR, Praha 4

Tisková zpráva o konferenci „Vitaminy“ –  INDC2010 je uvedena zde.

Pořadatel:
Společnost pro výživu a
Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP

Termín akce:
4. až 7. září 2010

Místo konání:
nová budova Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky,
Vídeňská 1083
Praha

Nový název INDC2010 (International Nutrition & Diagnostics Conference)
přesněji vystihuje odborné zaměření konference na sledování vztahů mezi
výživou a klinickou diagnostikou a využití poznatků pro vzdělanou a
konkurence schopnou společnost zdravých lidí.

INDC2010 se soustředí na oblast poznávání vztahů mezi výživou a klinickou
diagnostikou s využitím nejmodernějších analytických metod pro sledování
látek významných pro lidské zdraví. Snahou organizátorů je vytvořit vědecké
fórum spojením odborníků z oblasti medicíny s odborníky z oborů
potravinářství a výživy.