Kokosový tuk

Mýtus – Kokosový tuk je zdravý.

Jak je to ve skutečnosti?

Ve všech druzích medií se v poslední době často objevují informace o pozitivních účincích kokosového ruku (oleje), některé dokonce tvrdí, že je ze všech tuků pro zdraví nejlepší. Ze všech informací je pravdivá pouze ta, že kokosový tuk je tepelně stabilní. Složení mastných kyselin je z hlediska výživového nevhodné, zejména z pohledu vlivu na krevní lipidy, protože obsahuje přes 90 % nasycených mastných kyselin a poměrně velké množství kyseliny laurové, myristové a palmitové, které významně zvyšují hladinu krevního cholesterolu. Na druhou stranu je pravda, že zejména kyselina laurová zvyšuje hladinu „hodného“ HDL-cholesterolu, což je pozitivní vlastnost. Tím se negativní účinek konzumace kokosového tuku částečně kompenzuje. Kokosový tuk s výraznou převahou nasycených mastných kyselin je zdrojem energie jako jiné tuky. Pokud by však někdo nahrazoval kokosovým tukem příjem jiných olejů, dostal by se do deficitu příjmu esenciálních mastných kyselin. Potřebu esenciálních mastných kyselin by bylo nutné zajistit z jiných zdrojů a energetický příjem by se tímto ještě více zvyšoval.

Mýtus – Kokosový tuk zbavuje zubních kazů.

Jak je to ve skutečnosti?

Jedním z často se vyskytujících mýtů je používání kokosového tuku proti zubním kazům. Internetové články se odvolávají na práci irských vědců. Antimikrobiální účinek výzkumníků z athlonského výzkumného ústavu však vykazoval enzymově upravený kokosový tuk. Působením enzymů dochází ke štěpení tuků podobně jako při procesu trávení v organismu, kdy se uvolňují volné mastné kyseliny a monoacylglyceroly. Monolaurin a kyselina laurová mají antimikrobiální účinky na rozdíl od běžného kokosového tuku. Na jiném principu funguje používání olejů způsobem, jako se používá ústní voda. Intenzivní převalování oleje v celé dutině ústní po dobu 15 až 20 minut patří mezi staré techniky tradiční asijské medicíny používané v rámci dentální hygieny. Tato procedura nesouvisí se specifickými vlastnostmi kokosového tuku, je možno použít i jiné druhy olejů.

Mýtus – Kokosový tuk se v organismu neukládá do zásob

Kokosový tuk slouží údajně jako přímý zdroj energie a jeho konzumace nepodporuje tvorbu zásobního tuku. Rozbory složení tukových tkání obyvatelů ostrova Tokelau, kteří konzumují velké množství kokosového tuku, vyvracejí tento mýtus. Z rozborů vyplynulo, že kyselina laurová tvořila významný podíl v složení tělesného tuku (10,4 %) u této etniky, podobně tomu bylo i v případě kyseliny myristové, u níž se můžeme občas setkat s obdobným argumentem, že se přeměňuje na kyselinu palmitovou a ta se následně ukládá v tělesném tuku. Kyselina myristová byla zastoupena v tělesném tuku 17,4 %. Složení tělesného tuku bylo porovnáváno s evropskou etnikou na Novém Zélandu. Obsah kyseliny laurové u ní činil pouhých 0,3 % a myristové 4,2 %. Kyseliny se střední délkou řetězce naopak byly v tělesném tuku zastoupeny minimálně. Obsah kyseliny kaprinové s 10 uhlíky v řetězci činil 0,1 % jak v populaci obyvatelů ostrova Tokelau, tak i u obyvatel Nového Zélandu. Tyto výsledky rovněž potvrzují skutečnost, že kyselina laurová se chová spíše jako mastná kyselina s dlouhým řetězcem a při zvýšené konzumaci se ukládá i v tukové tkáni.

Zpracoval Doc. Ing. Jiří Brát, CSc. aktualizováno 1.12.2016

 

Další zajímavé informace o kokosovém tuku:
Kokosový tuk a jeho vliv na Alzheimerovu chorobu a tělesnou hmotnost
Kokosový tuk a antimikrobiální účinky
Kokosový tuk a diabetes
Kokosový tuk a délka řetězce mastných kyselin
Vliv konzumace kokosového tuku na hladinu cholesterolu
Kokosový tuk můžeme konzumovat ve velkém množství bez zdravotních rizik?