Archiv jednotlivých čísel

Výživa a potraviny – 6/2012

OBSAH

Drobník, J.:
Značení potravin na bruselský způsob

Stejskal, V., Kýhos, K., Kučerová, Z., Aulický, R.:
Netoxická metoda ochrany malých balení potravin před skladištními škůdci pomocí vakua

Samková, E., Hasoňová, L., Joklová, V., Jůzl, M.:
Sýry a analogové výrobky – vývoj spotřeby a dotazníkové šetření

Štěpničková, O.:
Hořické trubičky

Moučka, T., Lefnerová, D., Matějová, H.:
Zelí jako mléčně kysaná zelenina

Beran, M.:
Možnosti využití netradičních druhů luštěnin v České republice

FROM THE CONTENTS

Drobník, J.:
Food Labeling on the Brussels Art

Stejskal, V., Kýhos, K., Kučerová, Z., Aulický, R.:
Non-toxic method of sto­red product pests“ elimination in small food packages using vakuum

Samková, E., Hasoňová, L., Joklová, V., Jůzl, M.:
Cheese and analogues – consumption development and questionnaire findings

Moučka, T., Lefnerová, D., Matějová, H.:
Cabbage as a lactic fermented vegetables

Beran, M.:
Utilization of nontraditio­nal legumes in Czech Republic


Příloha: Receptury pokrmů


Zpravodaj pro školní stravování – 6/2012

ob201206zOBSAH

Zakladatelka Zpravodaje slaví kulaté jubileum

Soutěž 2012

Označování potravin, novinky z Nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

Zajímavý nápad ze školní jídelny

Zeptali jsme se na soutěži

Otázky ke spotřebnímu koši