Archiv jednotlivých čísel

Výživa a potraviny – 6/2021

časopis Výživa a potraviny – 6/2021

Koupit on-line jako e-časopis (PDF) za 99 Kč vč. DPH

Platba probíhá bankovním převodem nebo platební kartou.

OBSAH

Kráľová, J.:
Vliv antioxidantů a jiných složek výživy na věkem podmíněnou makulární degeneraci

Rysová, J.:
Obsah lepku v alternativách masa a masných výrobků

Kalač, P.:
Biologicky účinné polyaminy potravin

Janíková, E.:
Vliv konzumace celých vajec na HDL cholesterol v porovnání s vaječnými bílky u žen s nadváhou po menopauze

Sluková, M., Skřivan, P., Švec, I., Jirčík, L.:
Reformulace pekařských výrobků – možnosti snížení soli při výrobě běžného pečiva

Jílková, A., Kafková, T., Voová Tra Giang, Zábranská, K.:
Vliv snížení obsahu soli v pečivu na citlivost vnímání slané chuti a její oblibu

Rozhovor – prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.

Kouřimská, L.:
Nová legislativa ohledně hmyzu jako krmiva a potraviny


FROM THE CONTENTS

Kráľová, J.:
The impact of antioxidants and other nutrients on age-related macular degeneration

Rysová, J.:
Gluten content in meat and meat product alternatives

Kalač, P.:
Biologically effective food polyamines

Janíková, E.:
Influence of whole egg consumption on HDL cholesterol compared to egg whites in overweight postmenopausal women

Sluková, M., Skřivan, P., Švec, I., Jirčík, L.:
Reformulation of bakery products – possibilities of salt reduction in the production of ordinary bread

Jílková, A., Kafková, T., Voová Tra Giang, Zábranská, K.:
Influence of reduction of salt content in pastry on sensitivity of perception of salty taste and its popularity

Interview with prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.

Kouřimská, L.:
New legislation on insects such as feed and food


Zpravodaj pro školní a dietní stravování – 6/2021

Zpravodaj pro školní a dietní stravování – 6/2021OBSAH

„Kdy už přijde ten Ježíšek?“
Globální trendy v sýrařské gastronomii
Cholin – esenciální živina
Majonéza slaví 265. narozeniny!
Slazené nápoje – povědomí a reakce rodičů na poškození zdraví
Kdy je maso červené?
Odbornost, osvěta a gastronomie na kurzu Společnosti pro výživu
Není kmín jako kmín
Známe vítěze soutěže o Nejlepší kuchařku a kuchaře ve společném stravování